Vanoční běh - poděkování

Autor: Zdeněk Nováček <sdh(at)sdhkamenna.eu>, Téma: Brigáda, Vydáno dne: 09. 01. 2019

běh

Vážení a milí účastníci Vánočního běhu,
na vědomost se dává, že při našem setkání se podařilo vybrat částku 2 950 Kč. Děkujeme!

Je to hezká informace, ale sama o sobě nemá žádnou vypovídající hodnotu. Z mého pohledu je o mnoho krásnější fakt, že jste opět přišli v tak hojném počtu a nezůstali lhostejní jak k dění v naší vesnici, tak k samotnému smyslu setkání.

Nashromážděná částka poputuje opět pro občanské sdružení Slepíši a Aliterry Tasov. O aktivitách sdružení se můžete více dozvědět na internetových stránkách www.slepisi.eu.

Závěrem mi dovolte za Sbor dobrovolných hasičů Kamenná Vám popřát do nového roku 2019 klid, štěstí a lásku v srdcích. V neposlední řadě také zdraví a správná rozhodnutí ve všech oblastech života a víru v sebe i svět kolem nás.

Za sbor velitel Tomáš Nováček.